Tetley arbata ir tvari plėtra

„Ethical Tea Partnership“

Tetley  yra aktyvi Ethical Tea Partnership (Etiškos arbatos partnerystės – ETP) narė. ETP yra nekomercinis aljansas, į kurį susijungė virš 20 tarptautinių arbatos pakuotojų, vienijamų bendros vizijos, kad klestinčiam arbatos verslui reikalinga teisinga socialinė ir tvari bei aplinką tausojanti plėtra.

ETP veikia visuose pagrindiniuose arbatos auginimo regionuose: Argentinoje, Brazilijoje, Kinijoje, Indijoje (Asame, Keraloje ir Tamil Nadu), Indonezijoje, Kenijoje, Malavyje, Šri Lankoje ir Tanzanijoje. Kartu jos tiekia 85 % visos pasaulyje eksportuojamos arbatos.

Kuo būtent užsiima ETP?

Darbo ir gyvsąlygų arbatos plantacijose užtikrinimas

ETP nepriklausomi stebėtojai vertina, kaip plantacijose laikomasi socialinių ir aplinkosaugos kriterijų, išdėstytų ETP standartuose. Tai tokios nuostatos ir reglamentuoti dalykai kaip:

pasisamdyti į darbą yra laisvas ir nepriklausomas asmens sprendimas;

su žmonėmis nesielgiama šiurkščiai ar kaip ne su žmonėmis;

teisė burtis į sąjungas ir kolektyvinių derybų teisė;

žemės ūkyje naudojami chemikalai;

sveikatos ir saugumo užtikrinimas;

biologinė įvairovė;

nuostatos dėl vaikų ir jaunų darbininkų darbo;

dirvožemio saugojimas;

algos ir premijos;

vandens saugojimas;

darbo valandos;

energijos naudojimas;

diskriminacija;

atliekų tvarkymas.

reguliari darbo vieta;

 

 

Jei plantacija neatitinka ETP reikalavimų, su ja bendradarbiaujantis ETP regiono vadovas padės išspręsti esamus klausimus ir neatitikimus. Jei gamintojas nesiima veiksmų spręsti problemų probleminėse srityse, plantacijos narystė bus sustabdyta ir joks ETP narys nepirks iš jos tol, kol problema nebus tinkamai išspręsta.

Pagalba užtikrinant tvaresnę plėtrą plantacijose

ETP partneriai iš tokių organizacijų kaip UNICEF ir CARE International kartu renka lėšas projektams, kurie padėtų gamintojas atitikti ETP standartus. Nuo įkūrimo 1997-aisiais ETP sprendė tokus įvairius klausimus, kurie turėjo didelę įtaką žmonių, kurie gyvena ir dirba arbatos plantacijose, gyvenimo kokybei pagerinti. Pavyzdžiai: sveikatos ir saugumo sąlygų pagerinimas taikant dulkių kontrolę Kinijoje, darbuotojų ir administracijos bendras įtraukimas į sprendimų priėmimo procesus Šri Lankoje, amžiaus kontrolės sistema, skirta sumažinti galimą vaikų darbą Malavyje.

Visą informaciją apie šiuos ir kitus ETP projektus rasite svetainėje www.ethicalteapartnership.org.

Rainforest Alliance

Tetley įsipareigojo įsigyti 2016 metais 100% arbatos iš plantacijų sertifikuotų Rainforest Alliance. Tetley visada siekia, kad mūsų arbata pagerintų gyvenimo kokybę tiems, kurie geria arbatą ir tiems, kurie ją augina ir renka. Tik gerbiant aplinką ir apsaugant dirbančių plantacijose žmonių gyvenimo sąlygas, mes galime būti tikri, kad mūsų tiekimo grandinės turi ateitį prieš save. Todėl mes dirbame su Rainforest Alliance dėl pagerinimo būdo, kuriuo yra valdomos arbatos plantacijos, siekiant apsaugoti aplinką ir pagerinti bendruomenių auginančių arbatą gyvenimo sąlygas. Rainforest Alliance tai tarptautinė ekologiška organizacija non-profit [pelno nesiekianti], kuri siekia apsaugoti biologinę įvairovę ir užtikrinti tvarius pragyvenimo šaltinius. Iki šiol organizacija dalyvavo projektuose dėl vandenų taupymo, dirvožemių ir biologinės įvairovės, apimančios daugiau nei 50 milijonų hektarų miškų ir ūkio paskirties žemės 70 šalių ir pagerino gyvenimą daugiau nei 2 milijonam darbuotojų ir jų šeimoms. Rainforest Alliance dirba su bendruomenėmis, kurių pragyvenimo šaltinis priklauso nuo žemės ūkio gamybos, padėdamas jiems pakeisti maisto derliaus, medienos ir turizmo pletros augimo būdus. Organizacija palaiko įmones ir vartotojus visame pasaulyje jų pastangose dėl atsakingo verslo vykdymo pasaulinėje prekių ir paslaugų rinkoje.